Boeklancering

RB Boeklancering ‘Geloofwaardig belastingheffen

Doel: organiseer de gehele boeklancering

Bij Register Belasting Adviseurs is een nieuwe koers ingezet om jongeren te binden aan de vereniging. Deze lijn werd doorgetrokken bij de lancering van het boek “Geloofwaardig belastingheffen’ Wij hebben in nauwe samenwerking met de afdeling communicatie van RB, het uitnodigingstraject, de communicatie met locatie Nieuwspoort in Den Haag, de sprekersbegeleiding en dagproductie verzorgd.