Markiezenhof

7nd BioBased Delta Business Development Day

Doel: stem de belangen van vele achterliggende partijen op elkaar af en kom tot een succesvol congres

We hebben het projectmanagement van de expo waar 25 partijen een plek hadden, uitgevoerd en de logistieke afstemming met de locatie voor de gehele dag gedaan. Dit was, na een intensieve zoektocht omdat meerdere gemeenten het wilde aanbieden,  het prachtige maar niet heel erg praktische Markiezenhof in Bergen op Zoom geworden. De dagregie met ons hostess team was ook onderdeel van onze rol.