speaker, Joel Bisina of LITE Africa

Projectmanagement Extractive Resources Conference

Doel: ondersteun met projectmanagement bij dit internationale congres

Deze conferentie vormde de eerste dag van vele bijeenkomsten voor de doelgroep. Onze opdrachtgever, het ministerie van Buitenlandse Zaken, was in het voortraject zelf deels afwezig. Het geval was, dat er meerdere aanspreekpunten ontstonden.

projectmanagement
Resultaat
Onze strakke aansturing van het projectmanagement, zorgde ervoor dat de uitnodigingen tijdig werden verzonden. Hierdoor verliep de registratie van de internationale deelnemers soepel.

Congresdag
Op de dag zelf hebben wij samen met de locatie (aanrader: Hampshire Babylon Den Haag) en onze opdrachtgever een succesvol congres neergezet. Wat daarbij positief opviel was de alertheid en professionaliteit van de dutymanager van het hotel. Mede door hem, konden we snel schakelen en de zaalindeling flexibel aanpassen.

Klik hier voor de website: www.extractiveresourcesconference.com/

projectmanagement