A&O Psychologie

Leergang: Uitdagingen in A&O Psychologie

Doel: ontwikkel en produceer 5 bijeenkomsten

In samenwerking met de werkgroep van het NIP hebben we 5 bijeenkomsten samengesteld, sponsors gezocht, sprekers begeleid, locaties ingekocht en de werving van deelnemers op ons genomen. De leergang was succesvol zowel inhoudelijk als qua opkomst en financieel voor het NIP.