Doel: vind een tool om nieuwe strategische eventconcepten te ontwikkelen en bestaande eventmodellen te vernieuwen.

Wij zijn enthousiast over het #EventCanvas om dit doel te bereiken.

Succesvolle events kenmerken zich door de gedragsverandering die ze teweegbrengen. Om dat planmatig te bereiken is met #EventCanvas een proces en een canvas ontwikkeld. Er wordt hierbij steeds geredeneerd vanuit het perspectief van één of meerdere stakeholders. Van pains & gains, costs & revenue, expectations & satisfactions tot verwachtingen en gedrag voor en na het event, alle stappen in het canvas moeten doorlopen worden.

Het canvas is een methode om complexe zaken die bij een bijeenkomst of event aan de orde zijn, te doorgronden. Het uiteindelijke doel is om de verschillende belangen van stakeholders in een event te onderscheiden en te bepalen hoe je elke stakeholder kunt helpen om tot een zo optimaal mogelijke bijeenkomst te komen, een bijeenkomst die waarde creëert.