Werkvormen

Georganiseerde congressen 2011

Wij hebben in 2011 de onderstaande congressen georganiseerd voor diverse opdrachtgevers:

Accountantsdag in opdracht van de Koninklijke NIVRA (huidige NBA)
Afvalconferentie in opdracht van het Ministerie VROM, Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD
Brandfuel24 in opdracht van Brandfuel
Fitspiration in opdracht van Technogym, Polar, HDD Groep, FGHS
GasTerra Transitie Jaarprijs in opdracht van GasTerra
Nationale Docentencongres Duits in opdracht van Malmberg uitgeverij
Reststromen congres in opdracht van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
Sales Event in opdracht van Sales Management Association
O
nderwijsdag in opdracht van SchoolNet Brabant
T
oezicht houden in de Toekomst, in opdracht van NVTZ, VTOI, VTW, NVTK
Nationaal Docentencongres Nask, in opdracht van Malmberg uitgeverij
Managementcongres VO in opdracht van Malmberg uitgeverij