Tag Archief van: conference

speaker, Joel Bisina of LITE Africa

Projectmanagement Extractive Resources Conference

Doel: ondersteun met projectmanagement bij dit internationale congres

Deze conferentie vormde de eerste dag van vele bijeenkomsten voor de doelgroep. Onze opdrachtgever, het ministerie van Buitenlandse Zaken, was in het voortraject zelf deels afwezig. Het geval was, dat er meerdere aanspreekpunten ontstonden.

projectmanagement
Resultaat
Onze strakke aansturing van het projectmanagement, zorgde ervoor dat de uitnodigingen tijdig werden verzonden. Hierdoor verliep de registratie van de internationale deelnemers soepel.

Congresdag
Op de dag zelf hebben wij samen met de locatie (aanrader: Hampshire Babylon Den Haag) en onze opdrachtgever een succesvol congres neergezet. Wat daarbij positief opviel was de alertheid en professionaliteit van de dutymanager van het hotel. Mede door hem, konden we snel schakelen en de zaalindeling flexibel aanpassen.

Klik hier voor de website: www.extractiveresourcesconference.com/

projectmanagement

Raw Materials Conference

Raw Materials Conference

Doel: ondersteun om in korte tijd deze internationale conferentie, professioneel neer te zetten.

Onze opdrachtgever van het ministerie van Buitenlandse Zaken liep achter op schema waardoor wij werden ingeschakeld om het registratietraject en de werving van de deelnemers, strak en professioneel te verzorgen. Waar normaal voor een internationaal congres veel eerder de uitnodiging verstuurd wordt, bleek hier de kracht van de Raw Materials community: er kwamen 180 internationale deelnemers. Zo blijken soms ‘congres wetten’ niet altijd op te gaan: de tijd was kort, de database beperkt, en toch een succes.

Timing, voldoende adressen én een hecht vakgebied, het speelt een versterkende rol!