Werkconferentie Energy Literacy

In opdracht van GasTerra, heeft strategisch adviesbureau Squarewise onderzoek gedaan naar de kansen op ‘samenwerken aan het vergroten van Energy Literacy’ bij de verschillende stakeholders. Wij hebben meegedacht over het op gang brengen van deze samenwerking op de werkconferentie. Daarnaast de logistiek, inkoop van locatie Pakhuis de Zwijger en dagproductie met onze projectleider en hostess team.