Guido Thys

MKB Overname Congres

Doel: de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB) zocht een partner om haar jaarcongres, risicodragend mede te organiseren.

Wij zijn ondernemend ingestapt en hebben ons gecommitteerd aan dit congres. De vereniging zorgde voor haar database en 50% van de sprekers. Wij hebben een partner gevonden die tevens locatie verschaffer was, hebben het gehele programma opgesteld, alle marketing communicatie gedaan en de sponsorwerving.