Verhoog je B2B opbrengst.

Top 5: verhoog je B2B event opbrengst, 2011

en event in de zakelijke markt kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het rendement van de organisatie. Niet alleen gemeten in winst, klanten maar ook in imago. Een goede aanpak is cruciaal.

1.   Breng in kaart hoe je klant koopt

Bij alle wervingsactiviteiten staat het koop proces van de klant centraal. Dit koop proces begint bij de klant met een idee, waar men informatie over gaat inwinnen om op basis daarvan te beslissen. (Awareness, Interest, Desire, Action AIDA)

2.   Bepaal wie de beslissers zijn op elke niveau (Decision Making Unit, DMU)

Op directie niveau, management en gebruikers niveau werken beïnvloeders van het koop proces. Zij hebben ieder hun eigen blik: de directeur moet visie ontwikkelen, de manager de organisatie soepel laten lopen en de gebruiker moet operationeel uit de voeten kunnen.

3.   Combineer AIDA en DMU: welke boodschap communiceer je wanneer, naar wie

Een directeur oriënteert zich op een hele andere manier dan een gebruiker. De communicatie boodschappen die je uitzendt naar zo’n directeur moeten daarom ook anders van inhoud zijn dan die voor de gebruiker, om goed ‘aan te komen’.

 

Communicatie boodschappen Fase 1

Attenderen

Fase 2

Informeren

Fase 3

Stimuleren

 

Idee vorming

 

 

Oriëntatie

 

Keuze

Directie Trends & Visies Strategische opties USP’s referenties
Managers Organisatorische
knelpunten
Oplossings
richtingen
Organisatorische voordelen
Gebruikers Operationele
knelpunten
Verbetering werkprocessen Operationele voordelen

 

4.   Event type per fase

Het soort event en de ‘toon of voice’ ervan, moet passen bij de betreffende persoon van de DMU waar je je op richt.

 

Event planning Fase 1

Attenderen

Fase 2

Informeren

Fase 3

Stimuleren

 

Externe podia

 

 

> > >

 

Eigen podia

Directie Executive

Fora

Round Tables Referentie

Gesprekken

Managers Externe/onafhankelijke congressen Expert meetings & workshops Sales gesprekken
Gebruikers Congressen

Beurzen

Demonstraties Sales

Gesprekken

 

5.   Valkuil

Zorg dat in fase 1, het attenderen, de bijeenkomst een onafhankelijk karakter heeft. Idee vorming moet vrij kunnen plaatsvinden, zonder expliciete product of dienst als oplossing. Dit houdt dus in dat het beter is aan te sluiten bij externe congressen als spreker. Of een eigen congres zonder product promotie te organiseren. In fase 2 en 3 kunnen oplossingen wel in beeld komen, een eigen, meer oplossing gericht congres is dan van toepassing.

6.   Extra: synergie van inzet online marketing

Zakelijk beslissers gebruiken steeds vaker internet voor idee vorming, oriëntatie. Het inzetten van online marketing met waardevolle content  is een zeer effectieve manier om je event te promoten. Hiermee laat je zien, verstand van zaken te hebben waardoor de bijeenkomst stijgt in aanzien. Op het event zelf kan waardevolle content worden vastgelegd in whitepapers, PowerPoint en video’s. Wat na afloop terug te vinden is op de event website en daarmee het momentum verlengt en je bereik en dus resultaat verbreedt.

 

Online uitingen Fase 1

Attenderen

Fase 2

Informeren

Fase 3

Stimuleren

 

Externe media

 

 

> > >

 

Eigen media

Directie Blogs, rapporten, onderzoeken, PR Round Tables verslagen Referentie

Case beschrijving

Managers Blogs, whitepapers, social media, PR Whitepapers, social media, webcasts Dienstbeschrijving & USP’s, demo’s op maat
Gebruikers Actief in online fora, social media Checklists, demo’s Gebruikerservaringen, demo’s op maat